s.

crookedness, tortuosity, winding;

fig.

perversity, depravation;
cf. Յամառութիւն.

s.

στρεβλότης, σκολιότης perversitas, tortuositas, obliquitas. իսկ Կամակորութեամբ, σκολιῶς perverse. Ծամածռութիւն. խեղաթիւրութիւն. խոտորնակութիւն. (որ վրիպակաւ դրի եւ Կամակարութիւն)

Ամենեքին անհնազանդ՝ դնան կամակորութեամբ. (Երեմ. ՟Զ. 28։)

Ածել յուղղութիւն զմեր կամակորութիւնս խրատէ։ Որք զուղղութիւնսն մեր ի կամակորութիւն դարձուցանեն. (Ոսկ. ես.։)

Բնութիւն ունելով զբարձրայօնութիւն եւ զկամակորութիւն. (Խոր. ՟Բ. 89։)

Առ հպարտ յանդգնութեան մտացն կամակորութեան. (Եղիշ. ՟Բ։)

Հայհոյօղ կամակորութեամբ։ Անկանելով ի պատուիրանազանց կամակորութիւն. (Պիտ.։)

Արգելուլ զնոսա ի կամակորութենէ իւրեանց. (Խոսր.։)

Զոր կամակորութեամբն մերկացան, բաժանեալք եւ որոշեալք ի շնորհաց. (Շ. ընդհ.։)

Իսկ (Կոչ. ՟Բ.)

Չաչաչար (կամ չա՛ր չա՛ր) է կամակորութիւն, ընթերցիր Կամակարութիւն. զի յն. է՝ ինքնիշխանականն. αὑτεξούσιον.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կամակորութիւն կամակորութիւնք
accusatif կամակորութիւն կամակորութիւնս
génitif կամակորութեան կամակորութեանց
locatif կամակորութեան կամակորութիւնս
datif կամակորութեան կամակորութեանց
ablatif կամակորութենէ կամակորութեանց
instrumental կամակորութեամբ կամակորութեամբք