s.

suffering, trouble, grief, plague, disquietude.

s.

Վշտակրութիւն. վշտագնութիւն. տառապանք.

Առին զթագն վշտատեսութեան, եւ եդին ի գլուխ նորա զթագն արքայութեան. (Եփր. նին.։)

Բազում վշտատեսութիւն տածողացն հասուցանել. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վշտատեսութիւն վշտատեսութիւնք
accusatif վշտատեսութիւն վշտատեսութիւնս
génitif վշտատեսութեան վշտատեսութեանց
locatif վշտատեսութեան վշտատեսութիւնս
datif վշտատեսութեան վշտատեսութեանց
ablatif վշտատեսութենէ վշտատեսութեանց
instrumental վշտատեսութեամբ վշտատեսութեամբք