Որպէս ինքնին իմացօղ. քաջ ըմբռնօղ.

Եւ ո՛չ միտք հաւաքեն, որպէս ինքնատեսողք ամենայն իրաց։ Երկնայինքն որպէս ինքնատեսողք իրողութեան, ոչ պէտս ունին հաւաքման. (Անյաղթ վերլծ. արիստ.։)

Étymologie