adj.

bright, brilliant, that shines divinely.

adj.

Աստուածով փայլեալ. սրբափայլ. աստուածանման փայլեալ.

Աստուածափայլ պայծառութիւն. (Նար. կուս.։)

Աստուածափայլ գոծել. (Վրդն. դան.։)