cf. ՆԱՒԱՄՈՒՏ) Նստեալն ի նաւ. կամ Թիավար պատերազմական նաւու.

Ի պատերազմիկ նաւս ընդ նաւապետս ղեկավարք, եւ վարձ (այսինքն վարձաւոր) նաւանս տականն. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Ա։)