ԲԱՐԻՈՔԱԳՈՅՆ որ եւ ԲԱՐՒՈՔԱԳՈՅՆ. Լաւագոյն. լաւ. ա՛լ աղէկ.

Ո՛չ բարիոքագոյն քո թագաւորութեանդ խորհին խորհուրդ. այսինքն վնասակար. (Արծր. ՟Ա. 14։)