cf. Արկած.

Other definitions containing this entry

Զարկ, աց

time;
— բաղկի, pulsation, heating of the pulse;
cf. Երակ, cf. Զարկուած.


Զարկած

cf. Զարկուած.


Զարկումն, ման

cf. Զարկուած.


Voir tout

s.

Արկումն. արկ. արկած. որպէս ձգումն. դիմեցումն. պատահար. փորձութիւն. առրկուած. եւ Վերարկումն. ծածկոյթ. պարտուակ. ձգուածք, նետուածք, վրայ գալը, եւ վրայ եկած բանը, փորձունք, վնաս, հնարք.

Զբոլոր քարանցն արկուածս. (Մագ. ՟Ի՟Զ։)

Առաջին արկուածի արիագունին ոչ հանգուրժեցին. (Նիւս. թէոդոր.։)

Յիմմէ արկուածին եկն ջրհեղեղն (ասէ դեւն). (Ճ. ՟Ա.։)

Արկուած չարին (դիւին). (Բենիկ.)

Զամենայն արկուածս մեղաց ի մտաց եւ ի մարմնոյ ի բաց թօթափել. (Յճխ. ՟Ժ՟Թ։)

(Նաթան զերկաթն հատու վիրաց դաւթի) ծածկէ ի ներքս՝ ոչ ընդ հանդերձիւ, այլ ընդ արկուածով պատմութեանն. (Ոսկ. սղ. ՟Ծ։)

Զարկուած վերածածկութեան. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Նոքա արկուածս ձգեն, եւ ասեն, մի՛ տառապեցուցաներ զմարմինդ. (Կլիմաք.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զարկուած

Voir tout