adj.

that resembles God, divine.

cf. ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍԱԿ. θεοειδής. divinae speciei.

Աստուածատեսիլ բարի։ Պատկեր աստուածատեսիլ։ Աստուածատեսիլ գեղեցկութեամբ պատեալք. (Փիլ.։)

Աստուածատեսիլ շնորհ. (Նիւս. կազմ.։)

Այր աստուածատեսիլ. (Բուզ. ՟Գ 10։)