bot. s.

marigold.

s.

ծաղիկ ինչ.

Հօրուտն եւ մօրուտն, եւ ասպուզանն. (Մխ. առակ. լ։)

Զվարդ, զմերուշան, զասպուզան. (Երզն. քեր։)

Վարդենիք, մնթուր, ասպուզան. (Վստկ. իսկ Ագաթ. գրի Ասպազան. եւ յայլ ձ. Ասպուզան. Այլ ի Բժշկարանս՝ ԱՍՊՈՒԶԱՆ մեկնի՝ Խաղավաթի քամումս. եւ ԱՍՊՈՒԶԱՆԱԿ. խափիթ.)