adj.

Ասուն. խօսական.

Յայլ տեսակ բարեգործեալ զասականն, եւ զանասուն. (Փիլ. լին.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհասական

Բամբասական

Բացասական

Դասական

Հակասական

Մաղասական

Յարասական

Պակասական

Պատուհասական

Ստորադասական

Ստորասական

Օրհասական

Voir tout