adj.

Աղօտ ծագմամբ. նսեմ նշուլիւք.

Եւ ամենայն իսկ մարգարէքն աղօտածագ լուսոյ երեւութիւք տեսանէին զաստուածայայտնութիւնսն. (Տօնակ.։)