adj.

rendering master or lord, giving possession or power over.

adj.

Որ արարն զոք տէր եւ իշխան.

Զպատիւ փառաւորութեան մի՛ անձին առնել խորհիցի, այլ իւրում տիրարարին, որ ձրի նմա զայն շնորհեաց. (Եզնիկ.։)