va.

to fry, to fricassee.

ն.

ἁποτηγανίζω rigo in sartagine. Խորովել ի տապակի. տոչորել. այրել. տապկել. թավա էթմէք.

Զորս տապակեաց արքայն բաբելացւոց ի հուր. (Երեմ. ՟Ի՟Թ. 22։)

Այրէր տապակէր ի հրաբորբոք կանթեղացն. (Խոր. հռիփս.։)

Տապակեցելումն ոչ ցաւել, եւ կամ խոցոտելումն ոչ վտանգել. (Բրս. գոհ.։)

Պասքեալ ծարաւով տապակիս (կամ պապակիս). (Մանդ. ՟Բ։)

Իսկ (Բուզ. ՟Զ. 2.)

Եւ ինքն զաւէնն աթինեալս եւ զտապակեալս եւ զժապաւինեալս նարօտօք ագանէր. յայտ առնէ զյօրինուած ինչ զգեստուց անյայտ։