adv. նխ.

Ի ՎԵՐԵՒ. Հակադրեալն բառիս Ի ստորեւ. այսինքն՝ Ի վերոյ. ի վերոյ քան. ի վերկոյս.

Ի վերեւ լուսին փայլածուն է. ի վերեւ փայլածուին լուսաբեր է. ի վերեւ լուսաբերին արեգակն է. (Տօմար.։)

Վեւիւ քայլեա՛ ողոքանօք ի վերեւ. (Եօթնագր.։)