s.

simony.

s.

Սիմոնականութիւն.

Զմեզ ի շնորհավաճառութեան պարտիսն կործանէ. (Լմբ. պտրգ.։)

Վասն սիմոնականութեան, այսինքն շնորհավաճառութեան. (Մարթին.։)

Եւ Առատ բաշխումն կամ ստացումն շնորհաց իբրեւ ի տօնական վաճառս.

Բազմայորդոր փութով հաւանեցարո՛ւք ի շնորհավաճառութիւն այսր աւուր. (Թէոդոր. կուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շնորհավաճառութիւն շնորհավաճառութիւնք
accusatif շնորհավաճառութիւն շնորհավաճառութիւնս
génitif շնորհավաճառութեան շնորհավաճառութեանց
locatif շնորհավաճառութեան շնորհավաճառութիւնս
datif շնորհավաճառութեան շնորհավաճառութեանց
ablatif շնորհավաճառութենէ շնորհավաճառութեանց
instrumental շնորհավաճառութեամբ շնորհավաճառութեամբք