adj.

προορατικός providus, praevidens, prudens. որ եւ ՆԱԽԱՏԵՍ. Յառաջատես. նախահայեաց. նախահոգակ. խոհական.

Դժուարագիւտ ոգի՝ կարացեալ ակն լինել բազմաց, նախատեսական, եւ զգաստ. (Բրս. հց.։)