adj.

Անդստին վաղ կապտեալ.

Զգեցո՛ զնախակապուտ հանդերձին ծածկոյթ։ Զնախակապուտ բոյսն սեպհականեաց դարձեալ նմին մարդոյ յաւիտեան. (Նար. ՟Խ՟Է. եւ Նար. խչ.։)