s.

solitude, hermitage, monastery.

cf. ՄԻԱՅՆԱՆՈՑ.

Իւրաքանչիւր ումեք է տէրունեան տնակ, որ կոչի պակեշտանոց եւ միայնարան, յորում միայնանալով, եւ այլն. (Փիլ. տեսական.։)

Դարձայց ի միայնարանսն իմ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Թաղեցին ի միայնարանի նորին, որ կոչի հացեաց դրախտ. (Խոր. ՟Գ. 14։)

Ի վանս միայնարանի սրբոյն գրիգորի. (Յհ. կթ.։)

Նմանութեամբ ասի.

Տարաւ ի պատիւ մայրութեան իւրոյ զսուրբ կոյսն մարիամ՝ լինել նմա սենեակ եւ միայնարան. (Վրդն. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif միայնարան միայնարանք
accusatif միայնարան միայնարանս
génitif միայնարանի միայնարանաց
locatif միայնարանի միայնարանս
datif միայնարանի միայնարանաց
ablatif միայնարանէ միայնարանաց
instrumental միայնարանաւ միայնարանաւք