cf. ՄԻԱՅՆԱՆՈՑ. գ.

Գտին զսուրբն ըռըստակէս բնակեալ յանապատի յիւրում միայնաստանս. (Ագաթ. (մի ձեռ. մենաւորաստան)։)

Հաստատէր զմիայնաստանս ճգնաւորացն. (Ճ. ՟Ա.։)

adj.

Եւ ա.

Ընտրեալ իւր առանձնակ միայնաստան տեղեակ (այսինքն տեղի մի անշուք), աղօթից միայն պարապեալ. (Արծր. ՟Գ. 14։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif միայնաստան միայնաստանք
accusatif միայնաստան միայնաստանս
génitif միայնաստանի միայնաստանաց
locatif միայնաստանի միայնաստանս
datif միայնաստանի միայնաստանաց
ablatif միայնաստանէ միայնաստանաց
instrumental միայնաստանաւ միայնաստանաւք