adv.

with one voice, unanimously;

adj. gr.

one-voweled.

adj. adv.

σύμφωνος consonus, concors συμφώνως voce inter se conveniente, concorditer. Համաձայն, եւ համաձայնութեամբ. ձայնակից, ձայնակցութեամբ. միաբարբառ. միաբան.

Միաձայն բարբառով աղաղակեն։ Եւ ընդ սերովբէսն եւ ընդ քերովբէսն միաձայն սրբասացութեամբ յօրինել նուագս։ Միաձայն երգով ի մի հանդէս պարու տօնեսցուք քեզ. (Ժմ.։ Պտրգ.։ Լմբ. վերափոխ.։)

Որ հասարակաց զայս եւ միաձայն՝ մեզ ամենեցուն ուսուցեր աղօթել. (Պտրգ.։)

Եւ ասեն միաձայն ամենեքին, օրհնեալ ես դու տէր աստուած մեր. (Յուդթ. ՟Ժ՟Գ. 22։)

ՄԻԱՁԱՅՆ. Ըստ քերականաց՝ Ունօղ զմի ձայնաւոր տառ.

Են որ երկբարբառք են, եւ են՝ որ միաձայնք. (Ոսկիփոր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Միաձայնիմ, եցայ

Միաձայնութիւն, ութեան

Voir tout