adj.

with royal threats.

adj.

Որ ինչ լինի սաստիւ կամ սաստկութեամբ թագաւորի.

Գրեաց թագաւորասաստ հրամանաւ թուղթ յԵրուսաղէմ. (Սիւն. առ պտր. անտիոք.։)

Թագաւորասաստ հրամանաւ հաւանեալ հնազանդեցոյց. (Գագիկ առ ռոմանոս.։)