cf. Գթած.

adj.

φιλόστοργος Որ սիրէ գթալ, կամ գթայ սիրով. գորովագութ. գթած սիրտ.

Գթասէր եւ ողորմած են արդարք. (Գէ. ես.։)

Հայր գթասէր. (Լմբ. հանգ.։)

Գթասէր հայր. (Սկեւռ. լմբ.։)

Գթասէր արարիչն. (Վրդն. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անգթասէր

Voir tout