adj.

Բարի դիմօք կամ տեսլեամբ. գեղեցկատեսիլ. εὑπρόσωπος speciosus

Տեսանէ կին գեղեցիկ եւ բարեդէմ. (Ոսկ. սղ. ՟Ծ։)

Բարեդէմ պատճառք ագահութեանն է այս. (Բրս. առ ընչեղս.։)