s.

Բառ ռմկ. իբր Արմանք, եւ արմանալի. այսինքն զարմանք, զարմանալի.

Եւ չէ՛ այդ արմացք, զի մեր վարդապետն գաղիանոս յիշել է, եւ այլն. (Մխ. բժիշկ.։)