vn.

to take root, to take hold, to grow.

Other definitions containing this entry

Արմնիմ, եցայ

cf. Արմատանամ.


Voir tout

չ.

ῤιζόομαι, ἑκρίζομαι radices ago, radicor Արմատս արձակել կամ ձկտել, կամ տարածանել, կամ առնել. հաստատիլ արմատովք. զօրանալ. ուռճանալ. (իրօք, կամ նմանութեամբ). արմատ կապել՝ բռնել.

Տնկեցեր զնոսա, եւ արմատացան։ Սիրով արմատացեալք, եւ հաստատեալք։ Արմատացեալք, եւ շինեալք ի նա. (Երեմ. ՟Ժ՟Բ 2։ Եփես. ՟Գ 18։ Կող. ՟Բ 7։ Արմատացայ ի փառաւոր ժողովրդեան. Սիր. ՟Ի՟Դ 16։)

Զարմատսն, որ արմատացեալ են ի ձեզ. (Ագաթ.։)

Յայգի աշխարհիս արմատացելոյ. (Նար. ՟Ձ՟Ա։)

Արմատացաւ անկարգութիւն. (Խոր. ՟Գ 68։)

Քան զարմատանալն՝ բեւեռիլն առաւելագոյն է. (Ոսկ. յհ. ՟Բ 8։)

Ե՛կ ծառ սաղարթաճեմ արմատացի՛ր ի բուրաստանս. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես արմատանամ
դու արմատանաս
նա արմատանայ
մեք արմատանամք
դուք արմատանայք
նոքա արմատանան
Imparfait
ես արմատանայի
դու արմատանայիր
նա արմատանայր
մեք արմատանայաք
դուք արմատանայիք
նոքա արմատանային
Aoriste
ես արմատացայ
դու արմատացար
նա արմատացաւ
մեք արմատացաք
դուք արմատացայք
նոքա արմատացան
Subjonctif
Présent
ես արմատանայցեմ
դու արմատանայցես
նա արմատանայցէ
մեք արմատանայցեմք
դուք արմատանայցէք
նոքա արմատանայցեն
Aoriste
ես արմատացայց
դու արմատասցիս
նա արմատասցի
մեք արմատասցուք
դուք արմատասջիք
նոքա արմատասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ արմատանար
դուք մի՛ արմատանայք
Impératif
դու արմատացի՛ր
դուք արմատացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու արմատասջի՛ր
դուք արմատասջի՛ք