adj.

where God enters or dwells.

adj.

Ուր իցէ մուտ Աստուծոյ. աստուածաբնակ. աստուածակայ.

Աստուածամուտ խորան։ Բնակութիւն աստուածամուտ. (Ագաթ.։)