adj.

who has forgotten God.

adj.

Ծոռացօղ կամ մոռացուցիչ զԱստուած.

Աստուածամոռաց գիտութեամբ իւրաքանչիւր պաշտմունս ի տարական արարածոց որոշեալ. (Ագաթ.։)

Բարեմոռացն աստուածամոռաց է. (Ոսկիփոր.։)