adj.

done by a miracle or divinely.

adj.

Աստուածային եւ հրաշալի. աստուածավայելուչ. գերահրաշ. գերաբուն.

Աստուածահրաշ նշանք, կամ զօրութիւն, բարբառ, առագաստ, թաղումն. (Զքր. կթ.։ Լմբ. պտրգ.։ Անան. եկեղ.։ Ճ. ՟Ա.։)

Աստուածահրաշ աւուրս պատիւ. (Աթ. ի ստեփ.։)

Յաստուածահրաշիցդ քաց նշանաց. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Յաստուածահրաշ մեծ տօնիս, ի փառաւոր կիրակիս. (Գանձ.։)