s.

knowledge of God.

s.

θεογνωσία cognitio dei Ատուածգիտութիւն. ծանօթութիւն ճշմարտին Ատուածոյ.

Զրկեալ էաք ի վեհագունին բնութեան ատուածածանօթութենէն. (Պրպմ. ձ։)

Աղքատացեալս ասէ զկողոպտեալ հոգիսն յատուածածանօթութենէն. (Կիւրղ. ղկ.։)

Տալ զգիտութիւն ատուածածանօթութեան. (Ագաթ.։ որպէս եւ Եղիշ. դտ.։ Մանդ. ՟Գ։ Անյաղթ բարձր.։ Սարկ. լուս.։ Խոսր.։ Իգն.։ Ճշ. հին.։)

Անատուած ատուածանօթութիւն. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աստուածածանօթութիւն աստուածածանօթութիւնք
accusatif աստուածածանօթութիւն աստուածածանօթութիւնս
génitif աստուածածանօթութեան աստուածածանօթութեանց
locatif աստուածածանօթութեան աստուածածանօթութիւնս
datif աստուածածանօթութեան աստուածածանօթութեանց
ablatif աստուածածանօթութենէ աստուածածանօթութեանց
instrumental աստուածածանօթութեամբ աստուածածանօթութեամբք