adj.

Որ պատրաստ ունի զանձն, կամ զհոգի արթուն եւ զգաստ.

Անձնապատրաստ զգուշութեամբ հաստատեալ եւ ուսուցեալ՝ դարձան խաղաղութեամբ. (Ոսկ. գծ.։)