s.

dissolution, decomposition, separation, rupture, destruction, total ruin.

ՔԱԿՏՈՒԹԻՒՆ ՔԱԿՏՈՒՄՆ. cf. ՔԱԿՈՒՄՆ. κατάλυσις dissolutio.

Ջրհեղեն նշանակաւ հոգական քակտութիւն է։ Արդ է ապականութիւն՝ բոլոր իրի քակտութեան պատճառ. (Փիլ. լին.։ Յհ. իմ. երեւ.։)

Ի տալ տեառն զբարձս քո ի քակտումն. (Թուոց. ՟Ե. 21։)

Հակառակամարտացն քակտումն։ ի քակտումն երիցագունին պատուոյ։ Ի քակտումն հակառակորդացն զօրութեան. (Փիլ.։)

Ի քակտումն արիանոսաց։ Ի քակտումն սկիւթացւոց աղանգդոյն։ Զնախնի աւանդութեան մերոյ խնդրէր զքակտումն։ Նոքաքակտման էին գոծունեայք. (Խոր.։ Ճ. ՟Բ.։ Փարպ.։ Երզն. մտթ.։)

Քակտումն ի մեղաց. (Ճ. ՟Բ.։)

Իսկ (Շար.)

Անիծիցն եղեր քակտումն. իմա՛ քակտիչ, լուծիչ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քակտումն քակտմունք
accusatif քակտումն քակտմունս
génitif քակտման քակտմանց
locatif քակտման քակտմունս
datif քակտման քակտմանց
ablatif քակտմանէ քակտմանց
instrumental քակտմամբ քակտմամբք