ՓՐԿՈՂ կամ ՓՐԿՕՂ. σωζών servans, salvans. cf. ՓՐԿԻՉ.

Զի տեսին աչք իմ զփրկողդ Աստուած։ Զի ընդհանուր տեսի զփրկողդ աստուած եւ մարդ։ Փրկողին զմեզ եւ այլն. (Շար.։)