ն.

διαγράφω describo, praescribo. Յարամարագրել. օրինադրել. սահմանել. նկարել.

Նախատպաւորէ, եւ տրամագրէ. (Մաքս. եկեղ.։)

Զանյայտ էութիւնս հրեշտակաց՝ կա՛մ հոգի ցուցեալ, կամ սրագոյն բոց զջերմութիւն նոցա եւ զօրութիւն տրամագրեալ. (Պիսիդ.։)

Հնգիցս թիւ ... յարամանեալ յեօթնանկիւնսն պատկանին ... հարթութեանմբ որակացեալ տրամագրեցաւ տիրապէս շարժեցեալ. (Մագ. ՟Ը։)