adj.

Ուր իցէ տրամ գետին բնակելի. հաստատուն ի բնէ.

Առ ի յընդունումն արդարակ եւ բազմահոս արեանս, որ դեռեւս տարածի ի տրամաբնակ կայեանս. (այսինքն յերկիր, ի գետին) (Պիտ.։)