adj.

given or granted by God.

adj.

Ի տեառնէ առատաձեռնեալ. աստուածապարգեւ. տիրապարգեւ.

Այսոքիկ աշտիճանի ձերում տիրաձիր գլխաւորութիւնք. (Նար. առաք.։)