adj.

gathered together in the Lord's name.

adj.

Ի տեառնէ կամ տիրամբ հաւաքեալ.

Պատարագելի ամոլք գառանց, տիրահաւաք գումարք հօտից. (Նար. առաք.։)