adj.

ἁγριότερος agrestior ἁτοπώτατος absurdissimus. Կարի վայրագ. եւ Կարի օտար՝ անտեղի.

Վայրագագոյն եսաւ. (Պիտ.։)

Գողքն վայելեսցեն ի սուրբ նուիրելոցն. որ է վայրագագոյն եւ անտեղի. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Ա։)