adj.

ψυχαγωγικώτατος . Կարի յոյժ սփոփիչ. շատ մխիթարանք տըւօղ.

Եւ է իսկ քերթուածոյս՝ հրապարակի հրճուականագոյն եւ սփոփականագոյն ինչ ողբերգութիւնս. (Պղատ. մինովս.։)