adv.

Իբրեւ պատկան. ըստ պատշաճի. արժանապէս, յարմարապէս.

Եւ երկոքին պատճառք անուանակոչութեանց պատկանաբար (գոլ) վարկանելի է։ Որ ինչ ընդ երկնաւս՝ պատկանաբար պիտենան։ Յաւելում պատկանաբար գրել քեզ. (Արծր. ՟Ա. 8։ ՟Դ. 3. 11։ .)