adj.

ill-insinuating, persuading, exhorting or inciting to evil.

adj.

Որ համոզէ՝ ամոքէ ի չարիս.

Կորիցեն ասէ չարահամոզք առիթք բազմաց կորստեան. (Բառ. ստեփ. լեհ.։)