cf. ՇԱՀԱՒԷՏ. (եթէ չիցէ գրելի՝ Շահատակական).

Ձին յայտ է խրոխտն եւ միշտ տիրական պարծանօք առնել զհամարձակագոյն (կամ զհամբարձակագոյն) զշահաւետականսն. (Պիտ.։)