cf. ՆԱՒԱՍՏԱԿԱՆ. ναυτικός.

Որ զնաւավարականն ունիցի միայն մակացութիւն. (Պղատ. օրին. ՟Ա։)

ՆԱՒԱՎԱՐԱԿԱՆ. իբր Յարմար ի վարել զնաւն յառաջ.

Գլուխ է աղօթից նոցա՝ հողմն հանդարտագոյն եւ նաւավարական անկանել յառագաստն. (Նիւս. երգ.։)