s.

ἁρχιστρατηγός princeps militiae. Նախկին եւ գլխաւոր զօրավար՝ որպէս սպարապետ, գլուխ երկնային զօրաց.

Միքայէլ՝ անմարմին հրեշտակաց նախազօրավար։ Մոլորելոց առաջնորդ եւ խրատիչ կարգեցեր՝ աստուած նախազօրավար գաբրիէլ փառաւոր. (Ժմ. յն.։)