adj.

προγνωστικός praescius, prognosticus, sagax. Որ ինչ անկ է կանխագիտութեան. եւ Գուշակական.

Սրբոյ հոգւոյն նախագիտական իմն զօրութեամբ։ Նախագիտական զօրութեամբն յառաջագոյն հատոյց զօրհնութիւնսն (ի վերայ յակոբայ). (Նիւս. ի սքանչ.։ Փիլ. լին. ՟Դ. 212։)

Զերկուս մատեանսն պղատոնի, յորս բոլոր ճառսն նախագիտականին այն պարփակեալ կայ. (Մագ. ՟Խ՟Է։)