adv.

solely, singularly.

adv.

ἐνικῶς unice. եզաբար. եւ Միապէս.

Որով (կամ յորում) ամենայն միաբարժողովի, եւ գերագոյն միանայ. (Դիոն. ածայ.։)

Որ ինչ էութեանն են եւ բնութեան, զոյգ եւ միաբար կրիցն են եւ ասին. (Վահր. երրդ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Միաբարբառ

Միաբարձ առնեմ

Միաբարոյ, ից

Voir tout