adj.

unanimous;
monastic;
— ձայնիւ, with one voice;

s.

—ք, religious community;
monastery.

adj.

Միաբան. որ ինչ լինի միաբանութեամբ. միաձայն. համաձայն. հասարակաց.

Միաբանական ձայն, կամ բարբառ, խորհուրդ, պայման, հաւասարութիւն, հրաման. (Շար.։ Ճ. ՟Գ.։ Յհ. կթ.։ Պիտ.։ Մխ. դտ.։)

Եւ Կրօնաւորական. վանական. միակրօն.

Բազում բարեաց ընդունակ է միաբանական կեանքն. (Ոսկ. հռ.։)

s.

ՄԻԱԲԱՆԱԿԱՆՔ գ. συνοδία conventus. Միաբանք վանից. ժողով եղբարց. միաբանութիւն միանձանց. հասարակաց վանք.

Իւրաքանչիւր ի կատարելութեան միաբանականաց մի՛ զհեշտն խնդրեսցէ յառաջնորդէն, այլ զօգտակարն եւ զպիտանացուն. (Բրս. հց.։)

Հողմ անդնդային ամբոխէ զծով, եւ հպարտացեալ անձինք բարկութեամբ ամբոխեն զմիաբանականս։ Նաւահանգիստ խաղաղութեան է անձն բարեսէր, եւ հանդերտն ի մէջ միաբանականաց սիրով. (Նեղոս.։)