adj.

Անօրահող (վայր). մատնաչափ եւեթ թանձր, կամ մատն մատն հերձոտեալ.

Ի շող եւ ի ջերմային վարյքն, որ մատներ եւ նօսր գետինն լինի։ Ի վատուժ եւ ի չորային եւ ի մատներ գաւառքն, որք ի ջերմային դաշտքն. (Վստկ.։)

s.

Իսկ ՄԱՏՆԵՐ. գ. է Մատունք.

Բարձրագոյն կողերն եւ մատներն եւ տափերն. (անդ. ՟Մ՟Ձ՟Է։)