s.

guest, visitor, stranger;

fig.

— անդնդոց, Jonah.

s.

ξένος peregrinus, hospes Հեռաւոր ոք հրաւիրեալ. օտար եւ պանդուխտ ընկալեալ ի տուն ուրուք ասպնջականութեամբ.

Օտար եղէ ես յեղբարց իմոց, եւ հիւր որդւոյ մօր իմոյ։ Հիւրոյն անցաւորի։ Զերախտաւոր հիւրս։ Հիւր ընդունել. եւ այլն։ Եւ նմանութեամբ, ասի յովնան ի փոր կիտին՝ Հիւր անդնդոց. յն. անդնդասուն. (՟Գ. Մակ. ՟Զ. 7։)

Հիւրասիրին աբրահամու՝ հիւրոյ կերպարանօք երեւեցաւ տէր. (Պիտառ.։)

Տեսուչք հիւրոցն։ Զհիւրին դարմանսն։ Ընդունիցին հիւրք երեկօթիւք։ Ի սպասաւորութիւն հիւրոց։ Առանց հիւրի ոչ ճաշակել. (Յճխ. ՟Ի՟Գ։ Խոր. ՟Բ. 63։ Խոսր.։)

Զաբրահամ հայր մեր՝ ուխտիւ սրբեցեր, հիւր նմա իջեր. (Գանձ.։)

Իսկ յասելն (Եփր. թագ.։)

Հիւր (կամ ի հիւր) ժամու էր, եւ ոչ մեղք օրացի. իմա՛ պատահական, եւ ոչ սովորական, կամ առժամեան, եւոչ հանապազօրեայ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հիւրաբար

Հիւրադաւ

Հիւրամեծար

Հիւրամեծարութիւն, ութեան

Հիւրամերժ

Հիւրանամ, ացայ

Հիւրանոց, աց

Հիւրասէր

Հիւրասիրութիւն, ութեան

Հիւրասպանութիւն, ութեան

Հիւրատեաց, եցից

Հիւրատես

Հիւրատեցութիւն, ութեան

Հիւրատուն

Հիւրընկալ, աց

Հիւրընկալեմ, եցի

Հիւրընկալութիւն, ութեան

Հիւրկանոս

Հիւրոյթք

Հիւրոյք

Voir tout