adj.

replete with wisdom, vevy learned, very skilful;
sententious, pithy;
sentimental.

adj.

Իմաստութեամբ զեղեալ, առլցեալ. իմաստուն.

Զի թէպէտ ոմնիմաստազեղ՝ սկիզբն իմաստից դնէր զերկեղ. (Կրպտ. ոտ.։)