adv.

kingly, royally.

Other definitions containing this entry

Թագաւորապէս

cf. Թագաւորաբար.


Voir tout

adv.

βασιλικῶς regie, regaliter Իբրեւ թագաւոր. արքայական պատուով. եւ Տիրաբար. թագաւորի պէս.

Ի պահեստի կայր առ նմա թագաւորաբար։ Զսեղեւկոս՝ Արշակ արքայ տանէր գերի, եւ թագաւորաբար պահէր. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Թագաւորաբար իշխէ. (Ճ. ՟Ա.։)

Համարձակապէս եւ թագաւորաբար կեայ. (Վրդն. ծն.։)